GG STEM LAB Varaždin

Otvoritev Rotary STEM LAB v Varaždinu

Na srednji šoli za elektrotehniko in strojništvo v okviru Centra odličnosti za nove tehnologije Varaždinske županije so predstavniki vseh treh Rotary klubov v Varaždinu, Rotary kluba Varaždin 1181, Rotary kluba Varaždin Jug in Rotary kluba Varaždin, ponosno pozdravili otvoritev novega STEM laboratorija , največji Rotary projekt na severozahodu Hrvaške v 90 letih začetka Rotary ideje na našem območju.

V celoti so ga podprli župan g. Radimir Čačić, njegov namestnik g. Tomislav Paljak in vodja upravnega oddelka za izobraževanje, kulturo in šport g. Miroslav Huđek ter neizmerna pomoč nekdanjega guvernerja Rotary International District 1913 g. Danijela Jozić, sredstva so bila zbrana s pomočjo varaždinskih Rotary klubov in zasebnimi donacijami članov klubov ter z vso podporo številnih klubov iz tujine :

  • Rotary Club Maribor Park, glavni tuji partner za GG vlogo
  • RC Berlin Funkturm,
  • Rotary Club Bern Rosengarten,
  • Rotary Club Graz Umgebung Nord in
  • Rotary Club of Delhi Megapolis…..

….ter brezpogojno pomoč Rotary Foundation, katere sredstva se uporabljajo za spodbujanje projektov, tesno povezanih z osrednjimi področji delovanja Rotary skupnosti in mednarodnega sodelovanja Rotary klubov.

To je edinstven projekt na Hrvaškem in ponosni smo, da je donacija Rotary klubov in RI Foundation v višini 61.747 USD za lokalno skupnost in šole znotraj Varaždinske županije služila za opremljanje najsodobnejšega laboratorija STEM ter za učence in učitelje v 33 šolah v Varaždinu. Regiji se je z donacijo zagotovilo izobraževanje in usposabljanje za spoznavanje in delo z najnovejšimi dosežki tehnologije, ki so temelj sodobnega izobraževalnega sistema. Vanj bo vključenih približno 100 učiteljev in 1400 učencev osnovnih šol v Varaždinski županiji ter vsi ostali zainteresirani.

Učitelji bodo imeli na voljo pogoje za delo in usposabljanje na sodobni opremi, namenjeni posodobitvi učnega procesa, študenti pa se bodo s področjem STEM seznanili s povsem drugačne, strokovne perspektive, tako da bodo v praksi razvili praktične spretnosti pri sestavljanju robotov. Pri razvoju teh bodo uporabljali orodja, strojno in programsko opremo.

To bo prispevalo k trajnosti projektnih rezultatov, saj je kakovost učnega načrta in učnega gradiva mogoče vzdrževati le s stalnim spremljanjem najnovejših tehnoloških dosežkov.

Posebej pomembno je poudariti prednosti, ki jih odprtje laboratorija Rotary STEM nudi lokalni skupnosti; predvsem pri omogočanju zainteresirani javnosti in učiteljem, da se prijavijo in se udeležijo izobraževanj o upravljanju najmodernejše opreme STEM.

V laboratoriju STEM se projekti, modeliranje in prototipi izvajajo z uporabo digitalno določenih podatkov, CAD / CAM (računalniško podprto načrtovanje / izdelava) in 3D tehnologije.

Program se bo razvil kot multidisciplinaren (postopek 2D / 3D oblikovanja, programiranje, elektronika in robotika) in bo obsegal od razvoja idejnih rešitev / skic, pretvorbe teh idejnih rešitev / skic v digitalne rešitve s pomočjo programske opreme in na koncu se bodo te digitalne rešitve z uporabo industrijskih / didaktičnih orodij preoblikovale v posebne predmete.

V laboratoriju STEM bodo razvita tudi učna orodja za področja STEM, namenjena osnovnim šolam, učitelji Srednje šole za elektrotehniko in strojništvo, ki sodelujejo pri delovanju laboratorija STEM, pa bodo razvili in ustvarili ta orodja.

Gimnazijski učitelji bodo ustvarili učna gradiva in vodili delavnice za učitelje osnovnih šol v Varaždinski županiji.

Na ta način Rotary vlaga v prihodnost in odličnost naše mladine ter krepi naložbeno strategijo naše lokalne skupnosti, usmerjene v izobraževanje, kot obljubo za prihodnost in glavno gonilno silo kompetenc STEM za učitelje osnovnih šol

in učence Varaždinske županije .

Ponosni in preobremenjeni z veseljem vsem zahvaljujemo, ki so bili tu, da so nam pomagali.

Link youtub posnetka https://www.youtube.com/watch?v=K2R-bDvNnoY&fbclid=IwAR0VCatVb_sBSOSQuaY24TG12iJGy87NiaMj2dll1rC_hLF4DmwcjyYnOZY