Nekaj besed o ...

Kaj je rotary

Kaj je Rotary

Rotary International je organizacija svetovno povezanih poslovnežev in strokovnjakov iz različnih poklicev. Člani Rotary klubov po svetu skrbijo za dobrodelne človekoljubne dejavnosti, v svojih poklicih vzpodbujajo visoka etična načela in merila ter pomagajo širiti dobro voljo ter mir na svetu. Rotarijci načrtujejo in uresničujejo zelo različne humanitarne, izobraževalne in kulturne programe, ki bogatijo življenje ljudi v njihovi ožji sredini in tudi v svetovni skupnosti.

Poslanstvo in cilji

Poslanstvo Rotarija je “vzpodbujati in krepiti ideale nudenja pomoči kot temelja dragocenih podvigov”. Ideale nudenja pomoči Rotarijci krepijo z razvojem poznanstev kot priložnosti za dobrodelne dejavnosti, torej s promocijo visokih etičnih meril v poslu in v poklicu, prek nudenja pomoči v svojem osebnem, poslovnem in skupnostnem življenju; s pospeševanjem mednarodnega razumevanja ter dobre volje in miru.

Cilj Rotary organizacije je pomagati v vsakdanjem življenju, čemur se Rotarijci skušajo približati na naslednje načine:

1. Gojijo prijateljstvo, ki krepi medsebojno pomoč.

2. Sprejemajo visoka etična načela v zasebnem in poklicnem življenju ter cenijo vsako dejavnost, ki je širši skupnosti v korist.

3. Vzpodbujajo vsa odgovorna prizadevanja zasebnega, poklicnega in javnega značaja vseh ostalih članov Rotary klubov.

4. Z gojenjem dobre volje, zavzemanjem za sporazumevanje in mir med narodi,so Rotarijci skupnost poklicno dejavnih oseb, ki jih združujejo ideali pomagati drugim.

Preberi več

Preizkus štirih vprašanj

Predsednik Rotary Internationala 1954/55, Herb Taylor, je uvedel tako imenovani preizkus štirih vprašanj. Sporočilo tega preizkusa morajo poznati vsi Rotarijci in mu slediti.
Kadar Rotarijec o čem razmišlja, ali naj to naredi ali ne, se mora vselej vprašati:

1. Ali je prav?
2. Ali je pošteno do vseh vpletenih?
3. Ali bo krepilo prijateljstvo in pripravljenost na nesebično delovanje?
4. Ali bo koristilo vsem udeleženim?

V angleščini:

1. Is it the TRUTH?
2. Is it FAIR to all concerned?
3. Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?
4. Will it be BENEFICIAL to all concerned?

Preberi več

5 STEBROV ROTARIJSTVA (Avenues of Service)

Vodilo rotarijcev je “Služiti drugim“oziroma »Service Above Self«.

Rotarijci  želimo udejanjiti vodilo skozi delovanje v petih stebrov rotarijstva.

 • Odbor za klubsko službo se osredotoča na spodbujanje prijateljstva, tovarištva in delovanje kluba.
 • Odbor za poklicno dejavnost spodbuja rotarijce, da svoje poklicne izkušnje, znanja postavijo v korist drugim in spodbujajo etično vedenje.
 • Odbor za skupnost promovira projekte in dejavnosti na ravni skupnosti.
 • Odbor za mednarodno dejavnost zajema prizadevanja, ki služijo širitvi obsega rotarijske humanitarne pomoči in spodbujanju miru in razumevanja ljudi, kultur in raznolikosti po vsem svetu.
 • Nove generacije predstavljajo najpomembnejši in hkrati največji servis rotarijskega gibanja. Zaradi vloge, ki jo rotarijci pripisujemo »Novim generacijam« je bil omenjeni steber leta 2010 uradno razglašen kot peti steber Rotary-ja. Njen glavni cilj je krepitev vloge mladih in mladih strokovnjakov v svetu nasploh. Krepitev vloge mladih dosemo s programi Rotaract-a, Interact-a, Rotary nagrade za vodenje mladih in Rotary izmenjave mladih.

 

 1. Odbor za klubsko službo zajema vse, kar prispeva k temu, da iz društva nastane rotarijski klub in iz člana rotarijec. Nihče ne more pripadati določeni skupini, če ne prevzame dolžnosti in obveznosti zanjo in v njej. Član kluba naj bi pozitivno deloval v vseh klubskih dejavnostih in aktivno sodeloval v klubskih projektih ne glede na to, ali opravlja kakšne rotarijske funkcije ali ne. V klubsko službo se uvršča tudi upoštevanje in negovanje rotarijskih pravil.
 2. Odbor za poklicno dejavnost zahteva etično ravnanje in vedenje v poklicnem (kot tudi zasebnem) življenju in delovanje v duhu rotarijskih idealov. Skrbi tudi za raznovrstnost članov v skladu s poklicno klasifikacijo. Pri tem si rotarijec zastavi štiri vprašanja in po njih tudi deluje.
 3. Odbor za skupnost (lokalna in družbena dejanja) je usmerjen v socialne oziroma dobrodelne projekte, kjer gre za splošno koristne, vzgojne in podobne dejavnosti. Delati za skupnost pomeni sodelovati v skrbi za skupnost, pri čemer ne gre samo za pomoč v denarju, ampak za različna dejanja, ki pripomorejo k splošni blaginji. Nesebična pripravljenost pomagati v vsakdanjem življenju se najbolj kaže prav v delu za skupnost.
 4. Odbor za mednarodno dejavnost zahteva prizadevanja, ki spodbujajo razumevanje ter mir med narodi in civilizacijami. Razglašajo strpnost do drugih narodov in spodbujajo medsebojno razumevanje, kar je mogoče doseči s sodelovanjem na mednarodnih prireditvah, z osebnimi stiki s pripadniki drugih držav doma in v tujini ter s konkretno pomočjo, ki se uresničuje tudi preko realizacije mednarodnih projektov.
 5. Nove generacije se ukvarjajo z mladimi in mladimi v Rotaryju. Vključuje tudi delovanje Rotaract in Interact klubov. Nove generacije predstavljajo eno od najpomembnejših dejavnosti RI. Člani Rotaract organizacije so postali pred kratkim polnovredni člani znotraj mednarodne rotary organizacije.

Pri vzgoji mladih so dolžni sodelovati in pomagati vsi člani kluba. V vsakem Rotary klubu je določen član, ki se ukvarja z izključno mladinskimi uslugami. Gre za pomoč mladim, da se aktivno zaposlijo. Vzgoja mladih se nanaša na otroke članov, posebno v univerzitetnih mestih, kjer so rotarijske mladinske skupine. Te skupaj organizirajo kulturne in dobrodelne prireditve. Vzgoja pomeni tudi možnost za vse druge mladostnike, ki želijo negovati miselnost Rotary-ja. V Interactu ali Rotaractu se lahko pod patronatom rotarijca oblikuje majhna skupnost. Pomembno področje rotarijskega delovanja je tudi izmenjava mladih v obliki štipendij, študijskih skupin in poletnih mladinskih taborov po svetu.

Vir:

 1. Knjižica ROTARY za dobro vseh in https://rotaryslovenija.org/rotary
 2. Rotary_basics_en https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/new-member;
 3. ROTARY’S AREAS OF FOCUS   https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/new-member
 4. CONNECT FOR GOOD

 

Kako postati Rotarijec?

Kot svetovna družba je Rotary gibanje, ki temelji na načelih prijateljstva med člani različnih poklicnih razredov in na izpolnjevanju obveze prisotnosti. Rotary želi biti družba izbranih, srčnih ljudi. Noben posameznik si te oznake ne more dati. Lahko si za to le prizadeva s svojo človeško naravnanostjo, mišljenjem, vedenjem, delom in priznavanjem obstoječih vrednot. Zato v Rotary-ju velja temeljno načelo, da Rotary klub kot matična celica sam odloči, koga sprejme v svoje vrste. Na lastno željo ni mogoče postati član Rotary-ja. Rotarijci izhajamo iz različnih poklicnih področij, kjer imamo vpliv s svojo osebno integriteto. Tako v klubu sklepamo osebna prijateljstva. S tem pospešujemo razumevanje med strokami. Ko člani spoznavamo teme s področij znanosti, tehnike, gospodarstva in umetnosti, se porodijo različne aktivnosti v korist celotnemu okolju, družbi, skupnosti. Vse naštete dejavnosti presegajo lahko tudi narodne okvire.
Rotary bo vedno to, kar iz njega naredimo člani, saj njegova moč temelji na vsakem posameznem članu.
Najbolje spoznamo delovanje kluba na dnevu odprtih vrat, organiziran vsako leto v jesenskem času, kjer morebitnim interesentom predstavimo Rotary, aktivnosti in klub. Kandidati so vabljeni na redna tedenska srečanja, kjer ima možnost predstaviti sebe svojo poklicno področje in sodelovati pri aktivnostih in spoznati vse člane kluba. Po določenem časovnem obdobju je kandidat slavnostno sprejet v kolikor vsi člani potrdijo njegov/njen sprejem.

Prijava