O nas

Vizija našega kluba RC Maribor Park

Rotary klub Maribor Park pospešuje razumevanje doma in v tujini, kakor tudi dobro voljo in mir.

IMG_1352

Naše poslanstvo

Poslanstvo Rotary-ja je spodbujati in krepiti ideale nudenja pomoči.

IMG_1381

Naš cilj

Pomagati sebi, svojim bližnjim, prijateljem … vsem ljudem v vsakdanjem življenju.

Vsebinski poudarki našega delovanja

Vsako leto pomagamo še več ljudem, ki so pomoči potrebni. Letno nagradimo še več nadarjenih in perspektivnih otrok in mladostnikov in jim tako pomagamo na njihovi poti do lepše prihodnosti. Razvijamo področja, ki so ostala spregledana in so zapostavljena (npr. aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju, STEM, zgodovinska zapuščina …)

Zakaj in kaj počnemo?

Čas obilja in velik razkorak zaradi revščine sta dve značilnosti današnjega časa. Naša visoka etična merila nas spodbujajo, da kot Rotary kluba Maribor Park nudimo pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Ljudje in podjetja tako v Sloveniji kot v tujini, ki jih poznamo, nam dajejo možnost aktivno nuditi pomoč tako v osebnem, poslovnem kot v družbenem življenju. Ob tem krepimo in postavljamo etične standarde. Naš glas ne le opozarja, marveč z dejanji neenakosti tudi aktivno presegamo.

Smernice Rotaryja, ki jim ostajamo srčno zavezani v našem klubu:

  • Osebna zavzetost za dobrodelne aktivnosti,
  • gradimo dialog in odnose z mladimi v dajanju in prejemanju,
  • pozitivna naravnanost služiti in vplivati na družbeno okolje, kjer bivamo,
  • skrb za družino ter spoštovanje družinske, poklicne in socialne etike,
  • zavzemanje za razumevanje in sporazumevanje tako med ljudmi kot med narodi,
  • posredovanje informacij, pridobljenih v zvezi z okoljevarstvenimi vprašanji.

Spodbujamo raznolikost in spoštujemo individualnost

Vsak med nami je individualna osebnost. Ta vidik druženja in delovanja v Rotary klubu Maribor Park močno ohranjamo: medsebojna prijateljstva stkemo brez vsakih zunanjih vplivov in ob tem upoštevamo in spoštujemo verske, miselne svobode in politične usmeritve vsakega od naših članov. Prav ta lastnost nas rotarijce in Rotary kot organizacijo bistveno razlikuje od drugih združenj in zvez.

O zgodovini kluba

Rotary klub Maribor Park je najmlajši klub v štajerski prestolnici. Ustanovili smo ga tik pred božičem, 22. decembra 2008. Čarterska slovesnost je potekala 6. junija 2009 v prostorih rektorata Univerze v Maribor. V klubu aktivno sledi etičnim načelom in aktivnostim kar 12 članic in članov.