Osnovna zamisel Prvega balonskega poleta našega kluba je bila združevanje prijetnega s koristnim. Prvi namen je bil NAGRADITI NAJBOLJŠE UČENCE iz posamezne enote Mladinskega doma Maribor (skupno je 7 enot), ki so se v lanskem letu najbolj odlikovali tako v šoli, kot v dejavnostih samega doma, z nepozabnim doživetjem. Še posebej, ker stanovalci teh domov težko dobijo kaj tako posebnega. Drugi namen je bil predstavitev velike rotarijske akcije SONČNICE širši javnosti.