16Sep/15

PRVI BALONSKI POLET

Osnovna zamisel Prvega balonskega poleta našega kluba je bila združevanje prijetnega s koristnim. Prvi namen je bil NAGRADITI NAJBOLJŠE UČENCE iz posamezne enote Mladinskega doma Maribor (skupno je 7 enot), ki so se v lanskem letu najbolj odlikovali tako v šoli, kot v dejavnostih samega doma, z nepozabnim doživetjem. Še posebej, ker stanovalci teh domov težko dobijo kaj tako posebnega. Drugi namen je bil predstavitev velike rotarijske akcije SONČNICE širši javnosti.

16Sep/15

TERAPIJA S POMOČJO KONJA TsPK

V petek, 2. oktobra 2009, je bil v Plaču pri Svečini na posestvu Purgajevih zelo poseben in zanimiv dogodek. Društvo Veliko srce iz Maribora je v posest dobilo dva konja pasme haflinger za potrebe terapije s pomočjo konja (TsPK). Sama predaja je zbudila večje zanimanje medijev. Pri predaji smo sodelovali tudi člani našega kluba, saj smo prispevali k uspehu projekta. Naš delež je nakup konjske opreme, pridobitev sredstev za oskrbo dveh konj (hrana, zdravila, potrebščine za nego) in za njuno šolanje za TsPK.

16Sep/15

POMAGALI SMO ŠTUDENTKI PRAVA

Diplomantka Pravne fakultete v Mariboru se je odločila za magistrski študij na tej šoli. Zaradi cerebralne paralize ima določene omejitve, ki pa jih uspešno premaguje. Skupaj z našimi prijatelji iz drugih rotarijskih klubov smo uspešno zbrali sredstva za štipendijo za nadaljevanje študija. Prav tako smo uspeli najti delovno mesto primerno njeni izobrazbi v podjetju Ozara iz Maribora.

15Sep/15

SONČNICE – BORBA PROTI POLIOMELITISU

Otroška paraliza ali poliomelitis je ena najbolj nevarnih otroških bolezni. Leta 1979 je Rotary International pričel z akcijo cepljenja otrok po vsem svetu z namenom, da izkoreninimo to nevarno bolezen. Sedaj je ta bolezen prisotna samo v 12 državah. Letos je bilo sklenjeno, da zberemo 600 milijonov dolarjev, da ji zadamo še zadnji udarec. Akcija je trajala do novembra 2009.